Radionički ormarić na kotačima sa 3 ladice i policom

Radionički ormarić na kotačima sa 3 ladice i policom

Model FDDE0300204
Radionički ormarić čvrste metalne konstrukcije.

  • na kotačima, dva stabilna i dva okretna sa kočnicama
  • tri ladice ispod radne ploče
  • prva ladica visine 50 mm
  • druga ladica visine 100 mm
  • treća ladica visine 150 mm
  • dodatna polica za odlaganje u donjem dijeluTehničke karakteristike
Visina x Širina x Dubina (cm)
81 x 82 x 58