Radionički ormarić na kotačima sa 5 ladica

Radionički ormarić na kotačima sa 5 ladica

Model FDDE5600104
Radionički ormarić čvrste metalne konstrukcije.

  • na kotačima, dva stabilna i dva okretna sa kočnicama
  • cetralno zaključavanje sistemom klapne
  • pet ladica ispod radne ploče
  • prve dvije ladice visine 75 mm
  • treća ladica visine 100 mm
  • četvrta ladica visine 150 mm
  • donja ladica visine 200 mm
  • ručka za prihvatTehničke karakteristike
Visina x Širina x Dubina (cm)
90 x 82 x 58