Alatni ladičar sa 5 ladica

Alatni ladičar sa 5 ladica

Alatni ladičar neophodan u svakoj radionici i alatnici.

Dolazi s jednom bravom na ključ za svih 5 ladica.
Mogućnost izvedbe na kotaćima.

Dimenzije ladičara:
  • visina 80cm x dubina 60cm x širina 60cm

5 ladica po visini, dimenzija:

  • prve dvije ladice visine 10cm,
  • druge dvije ladice visine 15cm,
  • donja ladica visine 20cm.Tehničke karakteristike
visina x širina x dubinabroj ladicagornja ploča ormarića
80 x 60 x 605lim